Otevřeno pondělí - pátek 10 - 16 hodin

Historie továrny


Továrna byla postavena v letech 1798 - 1800 a původně sloužila jako tiskárna jemné tkaniny - kartounu. V roce 1825 ji zakoupil podnikatel Josef Herzig. O dva roky později Herzig získal i za továrnou ležící brusírnu skla. Na tomto místě nechal v roce 1828 postavit budovu přádelny bavlny, strojírnu, bělidlo, barevnu a úpravnu. Tkaní lnu se tak v místní oblasti změnilo na tkaní bavlněných látek a bavlna se díky tomu stala snadno dostupným materiálem. V roce 1837 do továrny vstoupili Herzigovi synové a společnost byla přejmenována na Josef Herzig & Söhne.

Ve 40. letech 19. století provozovala továrna celkem 5196 vřeten a zaměstnávala 113 dělníků. Pohon továrny vodní silou řeky Nisy se stal postupem času nedostačující, proto byl v roce 1842 uveden do provozu první parní stroj v kraji, který doplňovaly dvě vodní turbíny. Po roce 1855 v čele společnosti stanul Anton Herzig, tehdy již továrna provozovala mechanickou tkalcovnu o 244 stavech s roční produkcí kolem 3300 kusů bavlněných látek. V té době textilka zaměstnávala kolem 300 lidí. Součástí areálu byla i administrativní budova, sklad uhlí a kovárna. Hlavní obchodní partnery měla Herzigova továrna v Itálii, Uhrách a Sedmihradsku. Vyváželo se především surové, bílé i barvené bavlněné zboží. Firma získala nespočet zásluh a medailí z průmyslových výstav ve Vídni, Lipsku, Mnichově, Londýně a Paříži.

V roce 1859 však zbankrotoval obchodní partner společnosti - bankovní dům Arnstein & Eskeles, což vedlo firmu Josef Herzig & Söhne k velkým finančním ztrátám a posléze k prodeji továrny.

V továrně se v následujících letech vystřídalo několik dalších majitelů, až ji v roce 1880 zakoupila ve své době největší bavlnářská společnost v Rakousku-Uhersku, firma Mautner & Osterreicher v čele s průmyslníkem Isaacem Mautnerem z Náchoda. V roce 1895 měla továrna celkem 1000 stavů. Společnost přestála 1. světovou válku a ve výrobě pokračovala i po vzniku Československa. Největším akcionářem firmy tehdy byla pražská Živnobanka.

Textilka se po několika přestavbách a proměnách dochovala až do současnosti. V 50. letech však přestala sloužit textilnímu průmyslu a přešla pod národní podnik Bižuterie. Veřejnosti byla známá pod pojmem Silka.

V roce 2002 koupila areál továrny společnost G&B beads, s.r.o. a přesunula do něj výrobu skleněných perlí a bižuterie. V roce 2017 otevřela v hlavní budově Muzeum výroby korálků a zpřístupnila výrobní provozy veřejnosti formou exkurzí.

V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce galerie moderního umění.

Kde nás najdete:

Janovská 132/39, 466 04 Jablonec nad Nisou


Otevírací doba:

pondělí - pátek 10 - 16 hodin


Ceny vstupného galerie 

Dospělí 90,- Kč

Děti 40,- Kč

Senioři nad 63 let 70,- Kč


Skupinová cena nad 15 osob

Dospělí 70,- Kč

Děti 30,- Kč

Senioři nad 63 let 50,- Kč 


             Kontakt:   Zuzana Slámová       slamova@gbbeads.cz        +420 483 317 930